Publikácia – Galéria Nedbalka

Cieľom tejto publikácie je predstaviť širokej verejnosti novú galerijnú inštitúciu, ktorá vznikla na pôde Bratislavy pod názvom Galéria Nedbalka. Ide o neziskovú organizáciu, ktorej poslaním je poskytnúť záujemcom o výtvarné umenie možnosť  zoznámiť sa s dielami najvýznamnejších umelcov tvoriacich na Slovensku od konca 19. storočia až po súčasnosť. Vzhľadom na obmedzené priestory galérie a dostupnosť diel pri budovaní jej zbierky nebolo možné prezentovať v rovnakom rozsahu všetkých autorov, ktorí sa zapísali do histórie slovenského výtvarného umenia. Napriek tomu verím, že v tejto publikácii nájdete zaujímavé informácie a z návštevy galérie si odnesiete príjemný zážitok.

 


 

KISS-SZEMÁN, Zsófia – OBUCHOVÁ, Viera – PAŠKO,  Peter: Galéria Nedbalka. Slovenské moderné umenie. Bratislava: Calder s. r. o., 2012