Palo Macho, Časovanie čiary / Timing the Line

05 web-banner 538x333-k-textu

 


 

Palo Macho (*1965) patří k nejvýraznějším představitelům soudobé slovenské výtvarné kultury. Díky své experimentální tvorbě ve skle a excelentním malířským výkonům získal mezinárodní věhlas.


Publikace se zaměřuje na Machovy experimenty v kresbě integrované do skla v kontextu zhruba dvaceti let. Ve světovém sklářství jsou práce s cílem presentovat kresbu jako nejvýznamnější složku sklářského díla prakticky neznámá, pokud s kresbou nechceme ztotožňovat rytinu se svými odlišnými zákonitostmi. Pokud se ve skleněných objektech umělců objevují linie a kresba, děje se tak jako side-effect dekorů, nebo důsledek použití nití horkého skla. Způsob, jak s kresbou zachází Macho, je jiný především tím, že je cíleným výzkumem možností spojení kresby a skla, tj. kresby ve spojení s prostorem, světlem a časem. To také jeho kresby odlišuje od prací jiných proslulých kreslících sklářů, jako jsou Stanislav Libenský, Štěpán Pala nebo Dale Chihuly, kteří se zabývají dvojrozměrnou kresbou jako samostatnou disciplinou na papíře. Machovou ambicí je, zjednodušeně řečeno, kresba na „skle, ve skle a kresba sklem“. Děje se tak unikátní formou, ale i používáním nových technologických metod. Kniha presentuje a analyzuje Machovy liniové kresby na povrchu skleněných desek, kresby zatavené mezi tabule skla, kresby plovoucí uvnitř sendvičovou metodou vytvořených hranolů, tisky z desek skla (monotypy – vitrografika) a také plastickou kresbu vytvořenou cestou skleněných reliéfů (kresba sklem). Machovy experimenty v kresbě a skle představují významný příspěvek k rozvoji moderní evropské kresby i světové sklářské tvorby pro své unikátní objevy a hodnoty.


Publikace je týmovou prací předních osobností slovenské a české kulturní scény. Kromě koncepce Pala Macha, je autorkou publikace mezinárodně profilovaná Sylva Petrová, emeritní profesorka Univerzity v Sunderlandu ve Velké Británii. Autorkou fotografií je Jana Hojstričová, umělecká fotografka a prorektorka VŠVU v Bratislavě. Grafický design publikace je dílem fotografa, ilustrátora a grafika Jula Nagye, majitele grafického studia Calder.