Albín Brunovský, Záhrada snov / The Garden of Dreams

Brunovsky obrazok-k-textu

 


 

Názov knihy / Book title: Albín Brunovský Záhrada snov / The Garden of Dreams

Vydavateľstvo / Published by: Galéria Nedbalka, 2017
1. slovenské vydanie / 1st Slovak edition 
Autor textu / Text: Ľubomír Podušel

Biografické údaje / Biographic data: Ľubomír Podušel

Archív / Archive: Klára Brunovská, Ľubomír Podušel

Fotografie diel / Photographs of paintings: Ladislav Soos

Dizajn / Design: Zuzana Hricová, Calder design community

Zalomenie, sken a úprava fotografií / Layout, scan & lito: Pavel Kordoš, Goodwind, s. r. o.
Slovenská jazyková korektúra / Slovak proofreading: Janka Jurčeková
Anglický preklad / English translation: Janka Jurčeková
Tlač / Print: CORETA, s. r. o.

Vysádzané písmom / Type: Nocturno Display
Copyright © Galéria Nedbalka 2017

 

ISBN 978–80–89784–06–6

 

Za zapožičanie diel ďakujeme Oravskej galérii v Dolnom Kubíne v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

 

Our thanks go to the Orava Gallery in Dolný Kubín, managed by the Žilina Self‐Governing Region, for loaning works for the exhibition.

 

Publikácia slúži ako katalóg k výstave v Galérii Nedbalka.

The book serves as a catalogue for the exhibition in Nedbalka Gallery.

Autor a vlastník práv ďakujú galériám, múzeám a súkromným zberateľom za poskytnutie súhlasu na reprodukovanie diel umelca z ich majetku do tejto monografie. Autor
a vydavateľ ďakujú všetkým sponzorom za finančný príspevok na prípravu a vydanie tejto monografie. Osobitné poďakovanie patrí p. Kláre Brunovskej (Bratislava) a PhDr. Eve Luptákovej, riaditeľke Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, za láskavé zapožičanie umelcových diel na výstavu v Galérii Nedbalka v Bratislave.

 

The author and the copyright owner wish to express their thanks to the galleries, museums and private collectors for their consent to reproduce artist’s works from their property in the present book. The author and the publisher thank all their sponsors for their nancial contribution. Special thanks go to Ms. Klára Brunovská and PhDr. Eva Luptáková, Director of Oravská galéria in Dolný Kubin.