Katalóg: Milan Dobeš, Svetlo a pohyb

Ivan Jančár: Milan Dobeš, Svetlo a pohyb

 

Milan Dobeš je zriedkavým prípadom slovenského umelca, ktorý sa etabloval na medzinárodnej výtvarnej scéne už v polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia. Po ranom období ovplyvnenom impresionizmom a zameranom na motívy Bratislavy sa vo svojom „modrom“ období orientuje na výdobytky francúzskej moderny, sústreďuje sa na autonómnosť obrazovej plochy a jej jednotlivých štruktúr. Od polovice šesťdesiatych rokov sa naplno venuje konštruktivistickej tvorbe, skúma problematiku svetla a pohybu. Svoje umelecké krédo zhŕňa do dvoch manifestov: O svetle a pohybe (1961) a O dynamickom konštruktivizme (1988). Čoskoro sa stáva jedným z najvýznamnejších predstaviteľov konštruktivizmu a kinetizmu na svete. V roku 1971 absolvoval s orchestrom American Wind Symphony Orchestra turné po Spojených štátoch, kde vytváral svetelno-kinetické programy. V roku 2001 sa otvorilo v Bratislave Múzeum Milana Dobeša.

Galéria Nedbalka vybudovala pomerne rozsiahlu kolekciu diel tohto výnimočného autora, ktorá mapuje jeho jednotlivé tvorivé obdobia a poskytuje ucelený obraz o základných tendenciách a smerovaní jeho tvorby.

 


 

dobes k clanku

 

Názov katalógu: Milan Dobeš, Svetlo a pohyb / Light & Motion

Autor: Ivan Jančár

Formát katalógu: 230 × 280 mm

Počet strán: 56 strán

Väzba: mäkká väzba 

Jazyk: slovenský, anglický

Rok vydania: 2015

Vydavateľ: Galéria Nedbalka

ISBN 978-80-89784-02-8

 

Publikácia slúži ako katalóg k výstave v Galérii Nedbalka.