Kniha: Vincent Hložník, Posolstvá a vízie / Messages and Visions

Rozsiahle dielo Vincenta Hložníka (1919 — 1997) sa stalo základom slovenského moderného výtvarného prejavu. Maliar, grafik, ilustrátor, vysokoškolský profesor, národný umelec Vincent Hložník je jednou z najvýznamnejších osobností slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Súčasťou vrcholného moderného umenia na Slovensku je najmä fenomén známy pod názvom Hložníkova grafická škola. Jeho nové smerovanie vo výtvarnom umení inšpiratívne ovplyvnilo generáciu jeho súčasníkov i nasledovníkov a patrí k trvalým hodnotám slovenskej výtvarnej kultúry.

Vincent Hložník bol maliarom európskeho rozmeru a patril k prvým zásadným slovenským ilustrátorom — ilustroval približne tristo kníh. Neodmysliteľnou súčasťou tvorby tohto veľkého umelca sú monumentálne práce — mozaiky a vitráže v kostoloch po celom Slovensku. Vystavoval doma, ale aj v Taliansku, Maďarsku, bývalom Sovietskom zväze, Mexiku, Veľkej Británii, Egypte a v iných štátoch. Táto monografia o živote a diele Vincenta Hložníka je výsledkom dlhoročnej práce. Jej cieľom je prispieť k poznaniu tvorby, ktorej veľkosť charakterizuje prelínanie intelektu a fantázie na ceste pod povrch javov nášho sveta.

 


 

 

 

Názov knihy:Vincent Hložník, Posolstvá a vízie / Messages and Visions
Autor: Ľudovít Petránsky
Formát knihy: 230 × 280 mm
Počet strán: 128 strán
Väzba: pevná väzba, prebal
Jazyk: slovenský, anglický
ISBN 978–80–971269–8–8
Vydavateľ: Galéria Nedbalka
Rok vydania: 2014

 

Publikácia slúži ako katalóg k výstave v Galérii Nedbalka.

 


Copyright © Galéria Nedbalka 2014
1. slovenské vydanie
Autor textov: Ľudovít Petránsky
Jazyková korektúra: Jana Jurečková
Anglický preklad: Jana Jurečková
Fotografie diel: Peter Paško
Fotografie V. Hložníka: Igor Grossmann
Grafický dizajn: Julo Nagy, Calder design community
Sadzba a úprava fotografií: Pavel Kordoš, Goodwind, s. r. o.
Vysádzané písmom: Greta, Peter Biľak, Typotheque
Vytlačené na papieri: Arctic Volume White, by Arctic Paper
Produkcia: Peter Prekop Print Production
Tlač: i+i print spol. s r. o., Bratislava

Vydala Galéria Nedbalka v roku 2014