Juraj Rusňák – autobiografia

Za svojej krátkej existencie zorganizovala Galéria Nedbalka už druhú výstavu sochárskych diel, tentoraz s cieľom predstaviť sochy so svojich zbierok. Výstavou Sochy zo zbierky Galérie Nedbalka – Hmatové štúdio sme sa zapojili do projektu Socha a objekt XIX, ktorý je súčasťou Staromestského letného festivalu 2014, Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava 2014.

V rámci výstavy sme dali najväčší priestor umelcovi Jurajovi Rusňákovi, ktorému podľa nášho názoru dlhé obdobie nebola venovaná pozornosť, akú by si tento umelec zaslúžil. Juraj Rusňák je sochár presadzujúci abstraktný tvar a patrí ku generácií slovenských výtvarníkov, ktorá v šestedsiatych rokoch minulého storočia nadviazala na vývoj umenia vo svete. 

Práve preto sme sa rozhodli vydať autorovi Monografiu – autorka Ľuba Belohradská a Autobiografiu – autorka Renáta Gudernová.

 


 

 

Autobiografia: 

 

Copyright (C) Galéria Nedbalka 2014

 

Texty: Renáta Gudernová, Juraj Rusňák

Preklad do anglického jazyka (resumé): Eva Svobodová

Redakčná úprava: Nina Jassingerová, Ivan Lehotský

Fotografie: Peter Paško, Juraj Rusňák, Juraj Králik (s. 53), Julo Nagy (s. 113, 2 zábery),
Ivan Lehotský (s. 99), Peter Flynn Nižňanský (s. 30, 79), archív J. Rusňáka

Tlač: i+i print, spol. s r. o.

Vytlačené na papieri: Arctic Volume White, by Arctic Paper

Vydavateľ: Galéria Nedbalka, 2014

www.nedbalka.sk

ISBN 978-80-971269-7-1