Kniha: M. Jakabčic – V. Žilinčanová, Súzvuk imaginácie

Slovenské maliarstvo prešlo v druhej polovici 20. storočia viacerými vývinovými zmenami. Objavilo sa nemálo osobností, ktoré tomuto pohybu dávali impulz, energiu a smer. Dôležité miesto medzi nimi zastáva Michal Jakabčic (l930 – 2001) a Viera Žilinčanová (1932 – 2008). Súkromná galéria Nedbalka v Bratislave usporiadala samostatnú výstavu z tvorby týchto umelcov pod názvom „Súzvuk imaginácie", na ktorej predstavila ich menej známe a neznáme obrazy.

 

Názov knihy:
Michal Jakabčic – Viera Žilinčanová.
Súzvuk imaginácie / Imagination harmony
Autor: Ľubomír Podušel
Formát knihy: 230 × 280 mm
Počet strán: 120 strán
Väzba: pevná väzba, prebal
Jazyk: slovenský, anglické resumé
ISBN: 978–80–971269–5–7
Vydavateľ: Galéria Nedbalka
Rok vydania: 2014

 

 

Publikácia slúži ako katalóg k výstave v Galérii Nedbalka.


Copyright © Galéria Nedbalka 2014
1. slovenské vydanie


Autor textov: Ľubomír Podušel
Jazyková korektúra: Jana Jurečková
Anglický preklad resumé: Jana Jurečková
Fotografie diel: Peter Paško
Fotografie v biografii: archív rodiny
Grafický dizajn: Marián Preis, Calder design community
Sadzba a úprava fotografií: Pavel Kordoš, Goodwind, s. r. o.
Vytlačené na papieri: Arctic Volume White, by Arctic Paper
Produkcia: Peter Prekop Print Production
Tlač: i+i print spol. s r. o., Bratislava


Vydala Galéria Nedbalka v roku 2014