Publikácia – Slovenské moderné umenie

Publikácia je druhou knihou o Galérií Nedbalka, ktorá prezentuje diela stálej expozície zameranej na slovenské moderné umenie 20. storočia, s presahom do konca 19. a začiatku 21. storočia. Prvá kniha vyšla pri príležitosti otvorenia galérie v roku 2012. Cieľom rozšíreného a doplneného vydania je predstaviť širokej verejnosti stálu expozíciu galérie vrátane nových akvizícií a poskytnúť záujemcom o výtvarné umenie možnosť zoznámiť sa s dielami najvýznamnejších umelcov tvoriacich na Slovensku od konca 19. storočia až po súčasnosť.

 


 

 

Názov knihy: Galéria Nedbalka, Slovenské moderné umenie, Stála expozícia

Autor textov: Zsófia Kiss-Szemán
Formát knihy: 230 x 280 mm
Počet strán: 392 strán
Väzba: pevná väzba, prebal
Jazyk: slovenský
ISBN: 978–80–971269–4–0
Vydavateľ: Galéria Nedbalka
Rok vydania: 2014

 

Realizácia stálej expozície a výber diel: Artur Bartoška, Zsófia Kiss-Szemán, Peter Paško
autor textov: Zsófia Kiss-Szemán
asistenti projektu/dokumentácia: Jana Luková, Michal Paško
jazyková korektúra: Janka Jurečková

 

fotografie diel: Peter Paško
fotografie galérie: Julo Nagy, Peter Paško
grafický dizajn: Julo Nagy, Calder design community
typografia a úprava fotografií: Pavel Kordoš, Goodwind, s. r. o.
vysádzané písmom: Greta, Peter Biľak, Typotheque
tlač: i+i print spol. s r. o., Bratislava
Vydala Galéria Nedbalka, 2014