Kniha – Ašot Haas, Inside

Tesne pred prvým výročím otvorenia Galérie Nedbalka bola do výstavného plánu zaradená výstava mladého výtvarníka Ašota Haasa pod názvom Inside. Jedným z dôvodov je fakt, že sa s nadšením podieľal na vytvorení centrálneho architektonického priestoru novej zrekonštruovanej budovy. Horizontálny transparentný objekt, sa stal centrálnym optickým prvkom prezentácie súčasného výtvarného umenia v galérii. Ďalším dôvodom je rozsiahle portfólio materializovaných prác a možnosť vystaviť najnovšie projekty pod názvom Diamonds & Reliefs. Je to pekný jesenný pozdrav Galérie Nedbalka a Ašota Haasa slovenskému výtvarnému umeniu. (Palo Choma).

Pri tejto príležitosti Galéria Nedbalka vydala knihu s najnovšími dielami Ašota Haasa. Zaujímavosťou knihy je v knižnej väzbe vložené dielo autora, spolu s jeho podpisom na titulnom liste.

 

 

Názov knihy: AŠOT HAAS, INSIDE

Autor: Palo Choma, Mira Sikorová Putišová

Formát knihy: 230 x 280 mm

Počet strán: 116 strán

Väzba: kartónová väzba

Jazyk: slovenský a anglický jazyk

Isbn: 978–80–971269–2–6

Vydavateľ: Galéria Nedbalka

Rok vydania: 2013

 

Publikácia slúži ako katalóg k výstave v Galérii Nedbalka.

 

1. vydanie
autori textov: Palo Choma, Mira Sikorová Putišová
jazyková korektúra ¶ proofreading: Janka Jurečková
preklad ¶ translation: Mária Modrovich
fotografie ¶ photo: Jakub Hauskrecht a archív autora
dizajn ¶ design: Julo Nagy, Calder design community
typografia a úprava fotografií ¶ typo & lito: Pavel Kordoš, Goodwind, s. r. o.
vysádzané písmom ¶ font: Irma, Irma Text Standard, Typotheque
tlač ¶ print: i+i print spol. s r. o., Bratislava
vydala ¶ publisher: Galéria Nedbalka, n. o., v roku 2013

 

ISBN 978–80–971269–3–3

 

 

 

 

 

 

Pri tejto príležitosti Galéria Nedbalka vydala knihu s najnovšími dielami Ašota Haasa. Zaujímavosťou knihy je v knižnej väzbe vložené dielo autora, spolu s jeho podpisom na titulnom liste.