Kniha – Milan Paštéka, Uhol odvahy

Knihu o Milanovi Paštékovi sme nazvali Uhol odvahy podľa maliarovho výroku, v ktorom zdôraznil, že medzi ustavične sa meniacimi názormi a postojmi preňho predsa len zostáva čosi konštatné: uhol odvahy. Vyslovil sa tak v roku 1969, v roku, keď už dlhší čas nepatril medzi umeleckých rebelov, avšak mnohé z vlastností rebela nestrácal ani v rokoch zrelej tvorby i všeobecného rešpektu voči jeho výtvarnému dielu.

 

Tento nezvyčajne senzitívny umelec však znamenal pre slovenské moderné umenie aj rovnako nezvyčajný podiel na jeho očividnej intelektualizácii. Práve preto vydavateľský počin Galérie Nedbalka, počin ozrejmujúci uhol odvahy maliara Milana Paštéku, mieni byť čitateľným impulzom a inšpiráciou pre najrôznejšie redefinície ustáleného, ale neraz aj nudného poznávania osudov moderného umenia a jeho výrazných predstaviteľov.

 

názov knihy: Milan Paštéka. Uhol odvahy.

autor: Juraj Mojžiš

formát knihy: 230 x 280 mm

počet strán: 108 strán

väzba: pevná väzba, prebal

jazyk: slovenský, anglické resumé

isbn: 978–80–971269–1–9

vydavateľ: Galéria Nedbalka

rok vydania: 2013

 

Publikácia slúži ako katalóg k výstave v Galérii Nedbalka.

Copyright © Galéria Nedbalka 2013

1. slovenské vydanie

Autor textov: Juraj Mojžiš

Jazyková korektúra: Zuzana Mojžišová

Anglický preklad resumé: Lexika s.r.o.

Fotografie diel: Peter Paško

Fotografie v biografii: archív rodiny

Grafický dizajn: Julo Nagy, Calder design community

Sadzba a úprava fotografií: Pavel Kordoš, Goodwind, s. r. o.

Vysádzané písmom: Tisa, Studio Mitja Miklavčič

Vytlačené na papieri: Arctic Volume White, by Arctic Paper

Produkcia: Peter Prekop Print Production

Tlač: i+i print spol. s r. o., Bratislava

 

Vydala Galéria Nedbalka v roku 2013

 

ISBN 978–80–971269–1–9