Sprievodný program 

Sponzorom vstupného na mesiac október je Nadácia VÚB.

 

7.10 (sobota) od 18.00h Biela noc

TRAKT Diváci - široká verejnosť dostane po zotmení jedinečnú možnosť odkryť diela finalistov súťaže Maľba 2017 priamo na fasáde galérie. Pomocou pohybu spreja a stláčaním trysky (sprejovaním) sa postupne zobrazujú - odkrývajú zdigitalizované veľkoplošné maľby, ktoré následne diváci majú možnosť reálne uvidieť vo výstavných priestoroch. Ťahy rukou divákov dokresľuje autentický zvuk striekajúceho spreja. Maľovanie digitálnym sprejom a jeho dočasnosť sa tak stáva metaforou pre autenticitu reálneho artefaktu - maľby.

 

7.10 (sobota Biela noc ) stretnutia s víťazmi a finalistami súťaže Maľba 2017, prezentácie autorov vystavených diel.

 

18:00h Machová Ľudmila

18:30h Kačkošová Dominika

19:00h Ďurček Roman

19:15h Spodniaková Denisa

19.30h Cvik Peter

20:00h Tóthová Helena

20:15h Dubová Žofia

20:30h Komárová Katarína

21:00h Jožiov Ján

 

11.10. (streda) o 17.00h Prednáška o Slovenskom modernom umení

Prednášajúci: Ľubomír Podušel

Podporená z grantu BSK.

 

19.10. (štvrtok) o 18.00h 1. Predstavenie Mucha Quartet Z mého života, Smetana - Erben

 

 

1.10, 8.10., 15.10, 22.10., 29.10 (nedeľe) o 15.00h
Komentované výklady Stálou expozíciou 
 


BSK LOGO