2 percentá pre Nedbalku

Milí priatelia,

pomôžte zachovať históriu Slovenského moderného umenia pre naše deti a mládež.

Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní a venovaní 2% z Vašich daní za rok 2016.

Stačí ak vyplníte Vyhlásenie a spolu s Potvrdením o zaplatní dane zašlete na svoj daňový úrad.

Za každú podporu bude naša nezisková organizácia vďačná. /Všetky tlačivá nájdete na stránke www.rozhodni.sk/

 

 

Údaje o prijímateľovi :
Galéria Nedbalka, n.o.
Nedbalova 17, 811 01 Bratislava
IČO: 45739498
Právna forma : nezisková organizácia

 

 

Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.

 

Ing. Lucia Pavuková
riaditeľka galérie