Galéria Nedbalka

Poslaním Galérie Nedbalka je poskytnúť všetkým záujemcom o výtvarné umenie možnosť zoznámiť
sa s dielami najvýznamnejších umelcov tvoriacich
na Slovensku od konca 19. storočia až po súčasnosť. Myšlienka založiť neziskovú organizáciu, ktorá
by sa venovala týmto aktivitám, vznikla len pred niekoľkými rokmi a pomerne rýchlo sa začala transformovať do reálneho projektu. Prispel k tomu
tím ľudí, ktorí sa jej s nadšením chopili a za krátky
čas nielenže vybudovali kvalitnú zbierku výtvarného umenia, ale vytvorili aj podmienky na jej profesionálne umiestnenie v budove, ...

 

Viac informácii o galérii