Milan Dobeš, Svetlo a pohyb

Kurátor: Ivan Jančár

Miesto: Galéria Nedbalka, Nedbalova ul. 17, Bratislava
Trvanie výstavy: 12. 8. – 4. 10. 2015

 

DOBES web skakaci-banner

 

Milan Dobeš je zriedkavým prípadom slovenského umelca, ktorý sa etabloval na medzinárodnej výtvarnej scéne už v polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia. Po ranom období ovplyvnenom impresionizmom a zameranom na motívy Bratislavy sa vo svojom „modrom“ období orientuje na výdobytky francúzskej moderny, sústreďuje sa na autonómnosť obrazovej plochy a jej jednotlivých štruktúr. Od polovice šesťdesiatych rokov sa naplno venuje konštruktivistickej tvorbe, skúma problematiku svetla a pohybu. Svoje umelecké krédo zhŕňa do dvoch manifestov: O svetle a pohybe (1961) a O dynamickom konštruktivizme (1988). Čoskoro sa stáva jedným z najvýznamnejších predstaviteľov konštruktivizmu a kinetizmu na svete. V roku 1971 absolvoval s orchestrom American Wind Symphony Orchestra turné po Spojených štátoch, kde vytváral svetelno-kinetické programy. V roku 2001 sa otvorilo v Bratislave Múzeum Milana Dobeša.

 

Galéria Nedbalka vybudovala pomerne rozsiahlu kolekciu diel tohto výnimočného autora, ktorá mapuje jeho jednotlivé tvorivé obdobia a poskytuje ucelený obraz o základných tendenciách a smerovaní jeho tvorby.